Instalatii Gaze Naturale

"O lucrare de calitate din instalatii gaze, are in spate o echipa de specialisti."

Inginer | Andrei Giuclea
Important de stiut:
- Pentru modificari ale instalatiei de utilizare a gazelor naturale, consumatorul este obligat sa înainteze spre avizare operatorului SD documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor, întocmite conform prevederilor art.2.7.
- Înlocuirea instalatiei existente de utilizare a gazelor naturale, în cazul în care nu se aduc modificari de debit instalat, presiune, masurare a consumului de gaze, traseu al instalatiei, loc de amplasare a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi etc. se efectueaza pe baza si cu respectarea documentatiei tehnice care a stat la baza executtrii instalatiei de utilizare, avizate de operatorul SD, existente la operatorul SD si/sau la consumator.

Tipuri de instalatii la bloc:
- Separare instalatie-(Ex: contor nou cu masina aragaz existenta)
- Separare instalatie+marire-(Ex: contor nou cu masina aragaz existenta si centrala termica noua)
- Suplimentare debit sau marirea instalatiei (Ex: Contor existent cu masina aragaz existenta si se doreste centrala termica noua)
- Modificarea instalatiei (Ex: Contor existent cu masina aragaz existenta si centrala termica existent si se doreste modificarea traseului tevii sau schimbarea pozitiei unui aparat sau a contorului)

  Acte necesare pentru proiectarea si executia tipurilor de instalatii de mai sus:
--Ca documente comune ce trebuiesc pentru toate tipurile sunt :
- Copie C.I. al proprietarului sau proprietarilor dupa caz;
- Copie act de proprietate imobil,certificat mostenitor , etc.;
--Particularitatile actelor pentru imobile de la bloc sunt:
- Adeverinta de la Asociatia de Proprietari in original;
- Acordul proprietarilor coloanei de gaze de pe casa scarii in original.

  Etapele pentru realizarea proiectarii si executiei :
- Depunerea actelor complete la Operatorul de distributie
- Obtinerea "Acordului de acces la sistemul de distributie gaze naturale"; - Intocmirea proiectului  tehnic  cu respectarea normativului de gaze in vigoare NTPEE-2008;
- Depunerea proiectului tehnic cu "Acordul de acces" in original pentru verificare(avizare) la un expert tehnic (verificator) atestat MDRT;
- Verificarea(Avizarea) proiectului tehnic de catre verificatorul MDRT;
- Executia instalatiei de utilizare conform proiectului avizat;
- Receptia instalatiei de catre responsabilul tehnic cu executia al firmei noastre in prezenta beneficiarului;
- Depunerea formularului la Operatorul de distributie(Distrigaz Sud-Retele) pentru programare punere in functiune(PIF) a instalatiei atasat la aceasta fiind schema izometrica a instalatiei, receptia tehnica si un document din care sa reiasa existenta unui contract de furnizare cu un operator de furnizare gaze licentiat;
- Punerea in functiune propriu-zisa(montarea contorului dupa caz) a instalatiei in prezenta unui delegat al Operatorului de distributie si un reprezentant al firmei noastre(responsabilul tehnic cu executia);
  NOTA: Conform LEGII Energiei 123/2012 si a Ordinului 32/2012 al Presedintelui ANRE , proiectele tehnice a instalatiilor de gaze nu se mai avizeaza si receptioneaza de catre Opratorul de distributie(Distrigaz Sud-Retele), avizarea(verificarea) facandu-se de catre expertul tehnic MDRT si receptia tehnica de catre firma autorizata ANRE implicit de catre responsabilul tehnic cu executia  angajat al firmei. Punerea in functiune ( PIF ) se va face de catre Operatorul de distributie zonal.

Pentru mai multe informatii, programari sau oferte apelati cu incredere la noi.
TEL: 0720.877.877 - 0767.877.877 - 0757.877.877