Instalatii Gaze Naturale

"O lucrare de calitate din instalatii gaze, are in spate o echipa de specialisti."

Inginer | Andrei Giuclea
Pentru introducerea gazelor naturale in cazul existentei conductei stradale dar a lipsei bransamentului (imobil neracordat) trebuie parcursi, in conditiile legii, urmatorii pasi:
- Pentru persoane fizice: Prezentarea solicitantului in vederea completarii unei cereri tip sau prezentarii unei cereri deja completate pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale
- Pentru persoane juridice: Prezentarea solicitantului in vederea completarii unei cereri tip sau prezentarii unei cereri deja completate pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale
- Eliberarea de catre furnizor a unui raspuns in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii (Acordul de acces).
- Dupa obtinerea Acordului de acces, completarea si depunerea de catre solicitant a cererii de racordare la sistemul de distributie gaze naturale. Aceasta cerere se depune intr-un termen-limita de 60 de zile de la data obtinerii Acordului de acces (termen dupa care Acordul de acces isi pierde valabilitatea). Dupa depunerea cererii de racordare furnizorul are obligatia de a comunica tariful de racordare si, in cazul achitarii acestuia, de a pune la dispozitia solicitantului Contractul de racordare in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de racordare.
- Incheierea de catre solicitant a Contractului de racordare (Conform Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale si , aprobat prin HG nr.1043/ 2004 si publicat in Monitorul Oficial nr. 693/ 02.08.2004) in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de racordare (cu achitarea in prealabil a tarifului de racordare).
- In baza Contractului de racordare furnizorul va asigura contra cost proiectarea si executarea instalatiei de racordare (bransamentului) in regie proprie sau prin intermediul agentilor economici autorizati de catre A.N.R.G.N. Selectarea agentului economic va fi realizata in sistem concurential (prin licitatie publica, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare).
- Dupa receptia instalatiei de racordare (bransamentului), pentru proiectarea si executia instalatiei interioare de gaze (conform datelor tehnice stipulate in Acordul de acces) solicitantul trebuie sa contacteze una din firmele autorizate de A.N.R.G.N.. Proiectul si executia instalatiei interioare de gaze vor fi realizate pe cheltuiala solicitantului.
- Dupa receptia instalatiei interioare de gaze naturale solicitantul va incheia cu furnizorul un Contract de furnizare gaze naturale (conform unui Contract-cadru reglementat), in baza caruia va fi montat contorul de gaze si va incepe furnizarea gazelor naturale la noua adresa de consum.

Etapele efective ale racordarii la SD difera în functie de complexitatea lucrarii. Potrivit naturii lor, lucrarile pot fi:
- Racordarea la sistemul de distributie prin realizarea unei extinderi de conducta
- Realizarea bransamentului si racordarea la conducta existenta
- Executarea/ modificarea instalatiei de utilizare( imobil la curte, separarea consumului la apartamentele din cadrul blocurilor de locuinte)

Accesul la SD are doua componente : rezervarea de capacitate si racordarea la sistem.

- Rezervarea de capacitate reprezinta capacitatea pe care distribuitorul se obliga sa o mentina la dispozitia beneficiarului, în orice moment pe toata perioada de valabilitate a contractului, fiind stabilita în functie de cantitatea maxima solicitata de beneficiar si acceptata de distribuitor pentru a fi vehiculata prin sistemul de distributie într-o ora; este exprimata în mc/ora.
- Racordarea la sistem presupune realizarea unei noi instalatii de racordare(prin instalatie de racordare se întelege instalatia realizata între punctul de racordare la SD si punctul de delimitare,fiind compusa din bransament si postul/ statia de reglare masurare).

Pentru mai multe informatii, programari sau oferte apelati cu incredere la noi.
TEL: 0720.877.877 - 0767.877.877 - 0757.877.877