Arhiva etichetelor: gaze

bani-europeni

Un succes românesc: Forumul de Gaze Naturale

In România, este dezvoltată, în acest moment, una dintre cele mai mari pieţe de gaze naturale din Europa Centrală. Aceasta are un rol european major, în principal prin poziţionarea sa geostrategică în sud-estul Europei“, este una dintre concluziile celei de-a IlI-a ediţii a Forumului de Gaze Natu­rale organizat la Bazna, judeţul Sibiu, de către Societatea Inginerilor din Domeniul Gazelor Naturale Mediaş. Specialiştii în domeniu, prezenţi la Forum, au apreciat că obiectivul geopoliticii energetice româneşti îl constituie satisfacerea cererii de energie pe termen mediu şi lung la un preţ corect, în condiţii de calitate şi siguranţă în ali­mentare, cu respectarea principiilor dez­voltării durabile adecvate unei economii moderne şi unui standard de viaţă civilizat. întâlnirea – ce a avut ca parteneri companii­le SNGN Romgaz, Comoti, Foraj Sonde Târgu Mureş, Transgaz, IPCUP si Asociaţia Patronală Gazrom – a dezbătut subiecte importante pentru întreaga industrie gazifera: dezvoltarea proiectelor strategice, piaţa liberalizată a gazelor naturale, sisteme complexe de management al transportului şi distribuţiei de gaze naturale, informaţia pe piaţa gazelor naturale, audituri si bilanţuri energetice sau introducerea Codu­lui de Reţea în România

romgaz

Primul producător de gaz al ţării

Compania Romgaz aflată în pro­prietatea statului român este cel mai important producător de gaze din ţară şi una dintre cele mai profitabile firme din portofoliul statului. Direcţiile sale de activitate sunt cercetarea geologică pentru descoperirea de noi rezerve de gaze producţia şi furnizarea gazelor naturale şi depozitarea subterană a gazelor naturale. Societatea a anunţat pentru anul în curs şi cei următori investiţii de sute de milioa­ne de euro.

baterie

Bateriile Romaniei se incarca la criza

Dacă produsul intern brut al lumii îşi va încetini cu doar 0,9% creşterea, după o medie înregistrată în ultimii patru ani de 3,5%, România va atinge punctul recesiunii cu întârziere, iar avansul economic al anului 2009 va fi de 2-2,5%, susţin analiştii. între timp, o nouă strategie energetică va permite iniţierea unor investiţii esenţiale în domeniul energiei imediat după sfârşitul ciclului de criză.

Vom avea creştere economică. Dacă Româ­nia nu va creşte, înseamnă că nimeni nu va creşte în Europa”, a mai spus Lazea. „Ro­mânia este un mic importator de energie, alături de Polonia. Faţă de bulgari, sârbi, croaţi, s-a văzut că nu am fost afectaţi de criza energetică”, a mai spus economistul- şef al BNR. După criză va urma o avalanşă a investiţiilor care ar putea urca din nou preţul materiilor prime, inclusiv al ţiţeiului. Criza va avea însă şi efecte pozitive: preţurile materiilor prime au continuat să scadă,în prezent inves­tiţiile fiind stimulate de o diminuare a costurilor. Preţul mult mai mic al materialelor de construcţie sau al oţelului dictează reevaluări ale proiectelor de investiţii prevăzute pentru anii următori în domeniul energetic românesc. Vor fi refăcute numeroase studii de fezabilitate, iar câştigarea procesului de la Haga în dosarul Insulei Şerpilor acordă României o nouă şansă în tendinţa asigurării resurselor de gaze: conducta South Stream, promisă României de pre­mierul rus, Vladimir Puţin, pare acum mai aproape. Odată ce băncile vor debloca finanţarea către firme, investiţiile, acum în stagnare, vor demara şi pe măsură ce România va intra tot mai mult în culoarul de convergenţă impus de Uni­unea Europeană, economia îşi va relua creşterea susţinută. Cererea pentru produse energetice va demara la rându-i.

Sectorul energetic, departe de criză

„Evident, va exista o scădere a consumului de energie. Este foarte greu de spus acum cât va fi nivelul acesteia. Personal, mă aştept să fie de 5% comparativ cu anul tre­cut”, susţine preşedintele Asociaţiei Furnizorilorde Energie Electrică din România, Ion Lungu. „Având în vedere că unii mari consumatori, ca Alro Slatina, Mittal Steel, Oltchim sau Dacia Piteşti, au anunţat deja reduceri ale producţiei, rezultă în mod evident şi o reducere a consumului de energie, în acest context, va trebui ajustată şi producţia. Este bine, pentru că nu va mai fi o presiune mare de creştere a preţu­rilor, cel puţin pe piaţa angro, şi sper că, având acest răgaz, marii producători vor putea să-şi programeze anumite reparaţii, retehnologizări,în măsura în care reuşesc săîşi obţină finanţările”, spune Lungu. Chiar dacă nivelul cererii se va diminua, consumatorii mari, care şi-au oprit temporar producţia, nu au o pondere însemnată în totalul acesteia. Astfel, sectorul energetic, situat conform studiilor de rating ale Coface în vârful clasamentului din punctul de vedere al plăţilor şi încasărilor de creanţe fără riscuri, ar putea înregistra doar diminuări uşoare ale veniturilor. „Domeniile cu cel mai scăzut grad de risc, unde s-au înregistrat cele mai puţine cazuri de insolvenţă, sunt producţia şi furniza­rea de energie electrică şi termică, apă şi gaze, industria metalurgică, intermedierile financiare şi telecomunicaţiile”, susţine Cristian lonescu, directorul general al Coface România. Deşi ritmul de încetinire este vizibil, sectorul energetic este mai puţin afectat şi datorită portofoliului foarte mare de clienţi. Teoretic, a apărut oportu­nitatea de a exporta energie,însă criza se manifestă peste tot şi cererea de energie a scăzut, astfel încât preţurile nu mai sunt atât de atrăgătoare pentru export: nu se acoperă toate costurile. „Să spunem că energia costă 60 de euro în străinătate şi 50 de euro în România şi că se face profit, însă practica arată că atunci când între două pieţe sunt diferenţe de preţuri, profi­tul se închide pe capacitatea de intercone­xiune. De exemplu,în România au apărut preţuri de 10-15 euro/ MWh pentru tranzit. Este un preţ imens”, adaugă Lungu.

Riscuri reduse de şomaj

Adâncirea crizei financiare ar putea da naş­tere anumitor disponibilizări la nivelul între­gii economii, însă şomajul astfel creat ar fi reabsorbit de necesarul imens al lucrărilor de infrastructură. Dacă în Ungaria există acum peste 800 de kilometri de autostradă mai nouă de cinci ani, în România abia s-au dat în folosinţă aproximativ 200 de kilo­metri, susţine analistul independent Carol Popa. „Energia, în momentul de faţă, nu trece decât printr-o criză a consumului. în următorii doi-trei ani va exista o recalibrare a producţiei şi a costurilor de mentenanţă. Am putea vedea reduceri de personal, mai degrabă decât salariale,întrucât România are o problemă destul de sensibilă – sun­tem printre ţările europene cu cel mai mic salariu mediu percapita”, susţine Popa. „Astfel, ar putea creşte nivelul şomajului, însă şi această problemă poate fi rezolvată prin susţinerea proiectelor de infrastructu­ră. Politica statului trebuie însă coordonată cu cea a băncii naţionale”, a mai spus Carol Popa. Alţi analişti nu cred că restructurările de personal sunt legate de criză. „Secto­rul energetic nu este foarte tare afectat, dar este afectat. O scădere a consumului cu 5% nu este de neglijat. Se produce o reducere cu 5% a încasărilor, ceea ce poate duce la unele probleme legate de personal.

Concedierile însă nu vor fi efectuate din cauza crizei, ci a accentuării restructurărilor care erau în curs”, spune Ion Lungu. In plus, ţinând cont de lipsa de specialişti a ultimilor ani, odată cu reluarea ciclului de creştere economică, cererea pentru personal calificat va creşte din nou. Majo­ritatea analiştilor prevăd sfârşitul crizei în a doua jumătate a anului 2010, iar faptul că România înregistrează cu o întârziere de câteva luni efectele negative resimţite în ce­lelalte state europene s-ar putea dovedi benefic, trecerea de la scădere la creştere fiind bruscă. Odată cu reluarea comenzilor la export, sentimentul pozitiv va determina companiile să refacă stocurile şi să efectueze noi angajări. Cu toate acestea, îngheţarea creditării economiei de către sectorul bancar este o problemă care nu poate fi tratată cu uşurinţă. „Dificultăţile în plata energiei constituie şi ele o problemă. S-ar putea ca anumite firme să aibă dificultăţi. Vorbim aici de piaţa liberă, nereglementată. Nu am o eva­luare clară, dar au început negocieri pentru mutarea unor termene de plată”, susţine Ion Lungu. Apoi, există probleme în domeniul retehnologizărilor, care necesită finanţări. „Finanţările fiind mai scumpe şi cu garanţii mult mai mari, criza ne afectează. Sistemul energetic ajunsese într-o situa­ţie extrem de bună,în care se făceau finanţări fără garanţii de stat. Se putea merge prin forţe proprii”, spune Lungu.

Independenţa energetică ne scoate din şah

„In ceea ce priveşte independenţa faţă de resursele ener­getice din import, stăm bine din punct de vedere ener­getic”, afirmă Alexandru Săndulescu, directorul general al Direcţiei de Politici Energetice din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului (MEC). „In ţară avem o serie de resurse fosile (cărbune, petrol şi gaze), dar şi resurse regenerabile – un potenţial însemnat, care ar putea acoperi până la 25% din necesarul total de energie al României până în anul 2020, ceea ce duce România într-o poziţie favorabilă”, spune Săndulescu. Apoi, o bună parte din gazele naturale provin din ţară – 70% din consum fiind acoperit din surse interne. O dovadă în acest sens este modul cum a fost gestionată criza de la începutul lunii ia­nuarie. „Când a izbucnit criza gazelor, chiar stăteam bine şi după 5 ianuarie a început să funcţioneze un comitet foarte bine coordonat”, spune Săndulescu. „Extracţia gazelor a fost dusă la valoarea maximă posibilă, chiar în condiţiile în care s-a apelat la depozitele de gaze, şi a fost realizată reducerea consumului doar prin înlocuirea combustibilu­lui cu petrol şi cărbune în centralele termoelectrice care permiteau acest lucru. Ar fi de apreciat poziţia partenerilor privaţi – Petrom, dar şi E.ON Gaz şi Gaz de France, care au participat activ la şedinţele Comitetului de criză şi au dus la îndeplinire hotărârile acestuia, alături de companiile de stat”, afirmă directorul MEC. De aceeaşi părere este şi directorul general al Departamentului Preţuri şi Tarife din Agenţia Naţională de Reglementare în Energie, Gabriel Sîrbu, care apreciază că toţi actorii din piaţă s-au „mişcat” bine în recenta criză a gazului. „Uitaţi cât de bine a fost în această iarnă, pentru că am fost foarte bine pregătiţi, aveam trei miliarde de metri cubi stocaţi când a început criza”, a declarat Sîrbu. Şi pentru că „paza bună trece primejdia rea”, furnizorii de gaze încep deja să facă stocuri pentru iarna 2009-2010, fiind chiar obligaţi în acest sens printr-un ordin al Autorităţii. De altfel, direc­torul ANRE crede şi el că industria energetică autohtonă va trece mai uşor prin criză „pentru că avem şi resurse, şi infrastructură, şi piaţă”. Totuşi, continuă acesta, o scădere de consum va exista atât la nivelul consumatorilor casnici, cât şi al celor industriali. Râmâne de văzut doar dimensiu­nea acesteia.

Investiţiile, absolut necesare

Chiar dacă unele voci susţin că mineritul reprezintă o industrie depăşită, rolul său în asigurarea independenţei energetice nu trebuie neglijat. „S-a dovedit în iarna aceasta că existenţa minelor în momente de criză e rentabilă”, susţine analistul Carol Popa. „Chiar dacă puterea calorică a cărbunelui este scăzută, minele trebuie ţinute în stadiul de conservare şi folosite la nevoie. Unele dintre ele, cu un manage­ment serios, ar putea deveni profitabile”, a mai spus Popa. Apoi, construirea reactoa­relor suplimentare de la Cernavodă ne-ar ajuta să devenim principalul exportator de energie electrică pe piaţa balcanică şi să reducem preţul energiei electrice, urmând ca acesta să crească anual doar actualizat cu rata inflaţiei, explică Popa. Cele mai importante sunt însă investiţiile în zona de distribuţie şi de producţie necesare îndeplinirii cerinţelor de mediu ale Uniunii. „Riscul ar fi ca trei mari producători de cărbuni – Turceni, Rovinari şi Craiova – să nu îndeplinească condiţiile de mediu cerute de Uniunea Europeană”, susţine Ion Lungu. „Prioritare sunt şi lucrările pe partea de conformare la cerinţele de mediu ale Uniunii pentru centralele termoelectrice.

O altă prioritate: creşterea capacităţii de stocare a gazelor naturale. Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă reprezintă o altă prioritate, la fel ca şi proiectele Nabucco şi South Stream sau creşterea capacităţii de interconectare cu ţările vecine”, afirmă, la rându-i, Alexandru Săndulescu.

O altă prioritate – centrala hidro de acumulare-pompare de la Tarniţa-Lăpuşteşti, de 1.000 MWh, pentru care se va reface studiul de fezabilitate (costul acesteia era estimat la un miliard de euro în 2007). „Rămâne să fie identificat modul de finanţare a acesteia”, adaugă Săndulescu. In fine, există şi veşti bune: odată cu câştigarea procesului privitor la graniţele Insulei Şerpilor la Curtea de la Haga, vom putea investim resursele Mării Negre. Sistemul naţional de transport de gaze are capacitatea de a prelua gazele ce ar urma să fie extrase de pe platoul continental al Mării Negre, spune directorul general al Transgaz, loan Rusu: „Am transportat şi 30 de miliarde de metri cubi de gaze, faţă de circa 16 miliarde de metri cubi, cât transportăm în prezent. Capacitatea maximă, teoretic, este de circa 50 de miliarde de metri cubi de gaze”, susţine Rusu. Investiţiile vor trebui totuşi să aştepte deblocarea finanţărilor. Aceasta va avea loc doar odată cu creşterea încrederii bancherilor în economie, care, la rându-i, va fi preponderent dictată de îmbunătăţirea condiţiilor pe plan extern, spun majorita­tea analiştilor. Astfel, criza – dependentă într-o proporţie covârşitoare de piaţa financiară externă – se va sfârşi aşa cum a început: printr-un revers brusc al dinamicii investiţii­lor şi al cererii la export.

gaze-300x239

Stocurile bune trec iarna rea

Recenta criză a gazelor ruseşti a demonstrat încă odată că România, ca şi întreaga Europă, poate să tremure, la propriu,în fiecare iarnă din cauza certurilor politice de la Kiev. Deşi are o poziţie privilegiată, pentru că-şi asigură 65% din necesarul de gaz din producţia internă, nu se poate spune că ţara noastră nu are nicio grijă. Situaţia din această iarnă şi de acum trei ani se poate repeta. Iar pentru că alter­nativa la gazele ruseşti – gazoductul Nabucco – este doar un proiect pe hârtie, soluţia o reprezintă apelarea la resursele tehnolo­giei. Oficialii Romgaz Mediaş, cel mai mare producător autohton de gaze, consideră că securitatea energetică a României poate fi asigurată atât prin creşterea performanţelor depozitelor de gaze exploatate, cât şi prin implementarea celor mai noi tehnologii din domeniu. Romgaz operează şase depozite subterane de gaze naturale proprii, aflate la: Sărmăşel, Cetatea de Baltă (în bazinul Transilvaniei), Bilciureşti, Bălăceanca, Urziceni şi Gherceşti (în zona extracarpatică). Compania mai deţine depozite în asociere la Târgu-Mureş (cu firma Depomureş) şi la Nadeş (cu firma Amgaz). In afară de Rom­gaz, mai există un operator independent de depozite, şi anume GDF SUEZ, acţionarul majoritar al Distrigaz Sud. Compania deţine depozite prin intermediul firmelor Amgaz şi Depomureş. Şi Romgaz, şi Grupul GDF SUEZ vor să-şi majoreze capacităţile de stocare a gazelor. Ambele companii şi-au şi bugetat fondurile necesare pentru îndeplinirea aces­tui obiectiv. Ambele afirmă că o capacitate sporită de depozitare permite aplatizarea, în mod natural, a producţiei de gaze din timpul sezonului rece (când cererea în sectorul comercial şi rezidenţial este maximă) cu cea din timpul verii (când cererea este scăzută), prin preluarea cantităţilor disponibile. Cu alte cuvinte, o liniarizare a producţiei în decursul unui an cu efecte benefice asupra preţului plătit de consumatori. Compania medieşeană a purtat discuţii în acest sens cu ministrul economiei, Adriean Videanu. „Pentru acest an avem un program ambiţios de investiţii şi una dintre priorităţi este dezvoltarea performanţelor depozitelor de înmagazinam. Odată cu realizarea acestor lucrări de investiţii, din punct de vedere energetic România va fi într-o poziţie şi mai bună”, ne spune Marcel Piteiu, directorul Romgaz. După părerea acestuia, depozitele existente în România sunt suficiente, pentru moment, mai trebuie doar maximizată performanţa lor. Totuşi, „dacă guvernul deci­de să creeze un depozit strategic la Roman- Mărgineni, suntem dispuşi să facem acest lucru (…). Valoarea investiţiei în depozitul de la Mărgineni ar fi cuprinsă între 600 milioa­ne euro şi 1,8 miliarde euro, iar furnizori de gaze ar putea fi şi Gazprom, şi alte com­panii”. Depozitul de la Roman-Mărglnenl – despre care se discută încă din 2003 – ar urma să fie construit printr-un joint ven­ture dintre Romgaz şi gigantul rus Gazprom. Capacitatea sa de stocare ar urma să fie de peste două miliarde de metri cubi de gaze furnizate de partea rusă. Discuţiile sunt însă întrerupte, iar proiectul n-a trecut mai de­parte de etapa studiului de prefezabilitate. In acest timp, Grupul GDF SUEZ a preluat iniţiativa şi a încheiat, anul trecut, un acord cu Societatea Naţională a Sării Salrom pentru realizarea realizarea stocare a gazelor în cavităţi saline, primul de acest fel din România. Proiectul ar putea costa grupul franco-belgian de utilităţi până la 300 milioane de euro. Depozitul ar urma să aibă o capacitate anuală de stocare de 200-400 milioane de metri cubi de gaze. Grupul GDF SUEZ mai are în plan extinde­rea capacităţilor de depozitare a gazelor, în perioada 2008-2015, la Amgaz, de la 40 la 300 milioane de metri cubi, şi la Depo- mureş, de la 300 la 600 milioane de metri cubi, Investiţii care vor totaliza circa 100 milioane de euro. Astfel, concernul ar putea opera depozite de înmagazinare a gazelor de 1,3 miliarde metri cubi de gaze, circa jumătate din nivelul de 2,76 miliarde metri cubi al Romgaz. Nici compania din Mediaş nu stă însă pe loc. Investeşte în continuare în extinderea capacităţii de stocare din depozitele pe care deja le operează. în 2009 se vor aloca 150 de milioane de lei pentru creşterea capacităţii de înmagazina­re la depozitul de la Urziceni, care va putea să stocheze anual 300 milioane de metri cubi de gaze. Planul general al conducerii Romgaz, în această direcţie, se întinde pe o perioadă mai lungă şi vizează creşterea capacităţii totale de stocare până la patru miliarde de metri cubi. Cu cei 1,3 miliarde de metri cubi pe care îi va avea Grupul GDF SUEZ, România va avea iarna în depozite stocuri de 5,3 miliarde de metri cubi de gaze. Suficient, spun experţii, să nu ne mai fie teamă de închiderea robinetului de la Răsărit. Consumul anual al ţării noastre este de circa 17 miliarde de metri cubi de gaze, din care 65% producţie internă.

tech_avto_na_prirodnom_gaze_02

Maşinile viitorului sunt electrice sau pe gaze naturale

Văzute de unii drept viitorul industriei auto mondiale şi soluţia pentru o lume mai puţin poluată iar de alţii doar nişte mijloace de transport scumpe şi cu autonomie limitată, maşinile cu propul­sie duală, carburant clasic plus altceva care poate fi energie electrică, etanol ori hidrogen, câştigă tot mai mult teren. Destul de normal în condiţiile în care pe­trolul atinge, an de an, noi maxime, iar încălzirea climei este deja o realitate.

La o recepţie cu scop carita­bil găzduită, la Hollywood, de Tom Hanks şi la care a luat cuvântul şi fostul preşedinte Bill Clinton, paparazzii s-au în­ghesuit să fotografieze pleiada de vedete, hainele şi maşinile lor. Unul câte unul, Cameron Díaz, Leonar­do DiCaprio, Carole King, Billy Joel, David Duchovny, Patricia Arquette sau Jackson Browne au păşit pe covorul roşu, după ce au încredinţat cheile maşinii valetului stilat însărcinat cu parcarea. Acesta a fost şocat atunci când în loc de Ferarri, Bentley şi Ja­guar, pe care obişnuia să le ducă la garaj, s-a trezit că toate aceste vedete veniseră cu câte un Prius. O maşină micuţă de nici 1,2 tone după care nu întorci capul pe stradă. Un hibrid, cu un consum de circa 3 litri la suta de km şi cu emisii poluante reduse la jumătate, care reprezintă noua modă în Ce­tatea Filmului şi în America. Pentru că, aşa cum remarca „Washington Post”, nu spiritul civic le-a determinat pe staruri să-şi facă o astfel de apariţie, ci faptul că e „trendy” să susţii lupta împotriva încălzirii globale.

Peste toate acestea însă, Hollywood a dat un semnal extrem de puternic în toată lumea, pentru că, nu-i aşa, nu-i puţin lucru să te plimbi cu aceeaşi maşină cu care se plimbă starul din „Titanic” ori Jay Leno. Şi, astfel, trendul deja instaurat odată cu scumpirea carburanţilor a devenit o modă, iar vânzările au explodat. Urmarea a fost că a devenit un dezavantaj major pentru giganţii auto din întreaga lume să nu aibă cel puţin un model hibrid în catalog sau măcar să nu lucreze la construcţia unuia. Totuşi, ce înseamnă în industria auto un hibrid? In dicţionar îl găsim definit ca fiind „acea maşină care funcţionează prin in­termediul a două sau mai multe surse de combustibil”. In majoritatea cazurilor avem de-a face cu două surse: carburanţi clasici şi energie electrică, dar există şi varian­ta carburant clasic şi etanol sau hidrogen. Care este marele avantaj al unui astfel de autovehicul? Un motor hibrid îi impune maşinii un consum foarte mic de combus­tibil, care-ţi permite să faci economii seri­oase atunci când faci plinul. De ce? Intregul sistem de funcţionare este gândit astfel încât, atunci când maşina merge cu o viteză constantă sau stă, dar cu motorul turat, motorul pe benzină se opreşte automat iar cel electric intră în funcţiune. Astfel, consu­mul de combustibili fosili este redus, spun producătorii, la aproape jumătate, ceea ce implică şi înjumătăţirea emisiilor de C02, potrivit www.hybridcar.com.

Ca de fiecare dată în ultimele decenii, în industria auto primii care au percutat la ideea de nou, cum a fost conceptul hibrid, au fost japonezii. Deşi conceptul nu era inovativ prima maşină hibrid fiind construită în 1928 de Ferdinand Porsche modelul actual a fost impus pe piaţă de inginerii din Ţara Soarelui Răsare. Toyota Prius s-a lansat în 1997, iar până în prezent a devenit unul dintre cele mai cunoscute branduri mondia­le. De altfel, deţine recordul mondial la vân­zări pentru un autovehicul hibrid – peste 1 milion de unităţi în toată lumea, dintre care mai mult de jumătate în America, ţara SUV- urilor şi a camionetelor care consumă peste 30 de litri/100 km. Honda Insight este pe locul doi ca vânzări, iar odată cu Lexus 460h, motorul hibrid a intrat şi pe segmentul de lux. Americanii au realizat chiar şi un SUV hi­brid – Ford Escape dar sunt încă departe faţă de japonezi, deşi stau mult mai bine la achiziţii ca europenii. Doar germanii Volswagen, Mercedes, BMW au în portofoliu modele hibride, iar vânzările de pe vechiul continent nu sunt nici la jumătatea celor americane. Viitorul modelelor hibride sună, bine. Deşi reprezintă, deocamdată, numai 3% din to­talul vânzărilor la nivel mondial, avansul se numără, an de an, cu două cifre. Creşterea preţului carburanţilor acţionează ca un cata­lizator pentru investiţiile marilor producători auto pe acest segment, iar creşterea veni­turilor populaţiei la nivel global nu va face decât să diminueze principalul dezavantaj al hibrizilor: preţul destul de mare,încă.

Şi pentru că, din ce în ce mai mult, să con­duci un SUV energofag începe să nu mai fie o fiţă, trebuie să luăm de bună afirmaţia lui Rob Reiner, producător de filme, care afirmă sigur pe el: „Nu văd niciun motiv pentru care fiecare maşină, fiecare SUV să n-aibă motor hibrid”.

insula-serpilor2

Industria energetică românească

Procesul intentat de România Ucrainei – dacă ar fi câştigat, şi sunt şanse să fie ar pune pe jar actorii de pe piaţa autohtonă de petrol şi gaze. Bucata de 12.000 de km pătraţi din platforma continentală a Mării Negre din jurul Insulei Şerpilor, al cărei drept de exploatare comercială aşteptăm să ni se recunoască de către Curtea Internaţională de Justiţie, are zăcăminte estimate de hidrocarburi la circa 100 de miliarde de metri cubi de gaze şi 10 milioane de tone de ţiţei. Un verdict favorabil de la Haga ne-ar face să privim mai relaxaţi în direcţia Moscovei, pentru că rezervele din Marea Neagră ar diminua presiunea care există pe importurile de petrol şi gaze din Rusia, care atârnă ca o piatră de moară de balanţa comercială a României. Independenţa energetică totală a ţării noastre este totuşi nerealizabilă, spun experţii, pentru că noi n-am fi stăpâni în totalitate pe rezervele de hidrocarburi de lângă Insula Şerpilor şi, mai mult, în timp apare declinul natural tot mai pronunţat al rezervelor de uscat. Şansele unui verdict favorabil par destul de mari, în opinia experţilor chestionaţi, astfel că potenţialii mari câştigători se conturează deja. Cine sunt ei? In primul rând, statul român, care ar atribui prin licitaţie câmpurile de exploa­tare, urmând a primi redevenţe. In al doilea rând, consumatorii români – fie ei persoa­ne juridice ori fizice. Aceasta deoarece rezervele de gaz şi petrol ar urma să fie pompate în sistemul românesc cu efect de scădere a preţurilor.

Un al treilea câştigător sunt companiile româneşti de petrol şi gaze, producători, transportatori, distribuitori şi furnizori. Pro­ducătorii ar urma să scoată gazul din sub­sol şi, ulterior, să-l pompeze în reţeaua de transport. Apoi intră în scenă distribuitorii care aduc gazul până la client, iar vânzarea propriu-zisă va fi făcută de companiile fur­nizoare. Toate companiile din acest lanţ vor obţine beneficii de pe urma noilor resurse de gaz care ar urma să fie exploatate.

Decizia Tribunalului de la Haga va fi luată conform normelor internaţionale în vigoare, însă este de aşteptat ca UE să aibă un cuvânt greu de spus în apărarea interese­lor sale. O nouă resursă de hidrocarburi exploatabilă de pe teritoriul unui stat mem­bru nu poate decât să „fericească” Bruxelles-ul, pentru care problema asigurării cu resurse energetice este una dintre cele mai spinoase. în aceste condiţii, este destul de probabil ca balanţa să se încline în favoarea României.

Condiţiile specifice exploatării off-shore a resurselor de hidrocarburi vor atrage companii cu experienţă în domeniu. De altfel, în evidenţele Agenţiei Naţionale pen­tru Resurse Minerale există companii pre­cum Marathon Oii Corporation, Rompetrol, EOG Resources International, Sterling Re­sources, Petrom, Granby Oil & Gas, Nexus Energy, TransAtlantic Petroleum Corpora­tion, Valhalla Oil & Gas, care şi-au mani­festat interesul de a concesiona perimetre din platforma continentală a Mării Negre. România a sesizat Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga la 16 septembrie 2004 pentru a rezolva diferendul cu Ucraina legat de delimitarea platoului continental din Marea Neagră. După patru ani in care au fost depuse documentaţiile scrise, procesul a depăşit etapa pledoariilor orale (2-19 septembrie), iar cel târziu în aprilie 2009 este aşteptată hotărârea CIJ. Decizia Curţii nu va da câştig de cauză uneia dintre părţi, ci va determina din punct de vedere geografic (printr-o serie de latitudini şi longitudini) o linie unică de demarcaţie a zonei de 12.000 de kilometri pătraţi asupra căreia cele două ţări au pretenţii concurente. Curtea de la Haga va putea formula decizia finală, astfel încât să evite pronunţarea referitoare la statutul Insulei Şerpilor. In cazul unei soluţionări favorabi­le, România va putea trece la exploatarea resurselor de hidrocarburi existente în acea zonă. Potrivit legislaţiei internaţiona­le, fiecare stat are dreptul la o suprafaţă de 12 mile marine de la ţărmul apei cu care se învecinează. In mod normal, platoul continental, respectiv zona economică ex­clusivă, ar trebui să se întindă până la 200 de mile de la coastă, însă în Marea Neagră, care are o întindere redusă, aceste spaţii se suprapun, rezultând zona de 12.000 de km pătraţi pe care cele două ţări o dispută. România şi-a expus argumentele şi con­cluziile la Palatul Păcii din Haga între 2-5 septembrie şi respectiv 15-16 septembrie, în timp ce Ucraina a fost audiată între 9-12 septembrie, respectiv 18-19 septembrie.

La sfârşitul audierilor, partea română a fost felicitată chiar de ucraineni pentru modul în care şi-a construit pledoaria

transgaz

Parteneriat est-european în domeniul transportului de gaze

Compania Transgaz Mediaş împreună cu FGSZ Natural Gas Transmission Ltd din Ungaria, Plinacro din Croaţia şi BH-Gas din Bosnia-Herţegovina vor înfiinţa o companie de studiu pentru analiza con­ceptului NETS – Noul Sistem de Transport European. NETS a fost lansat la finele lui 2007 şi este iniţiativa companiei ungare FGSZ, parte a grupului Mol, având ca scop înfiinţarea unei companii regiona­le de transport de gaze naturale prin interconectarea sistemelor de transport din regiune. Proiectul este susţinut atât de guvernele ţărilor participante, cât şi de Comisia Europeană. Ţările avute în vedere iniţial de către compania ungară Mol pen­tru a participa la această iniţiativă sunt Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Austria, Croaţia, România, Serbia şi Slovenia.

romgaz-s-a-asociat-cu-omv-si-exxon-pentru-exploatarea-gazelor-naturale-din-marea-neagra-18444565

Partenere în exploatarea gazelor din Marea Chinei de Est

Japonia și China au ajuns la o înțelegere în privința exploatării în comun a zăcămintelor de gaze natural din Marea Chinei de Est. Japonia nu poate expedia gazul natural extras din câmpurile de la Shirakaba și Asunaro pe sub Marea Chinei din cauza unor obstacole naturale. Singura soluție este să trimită gazul întâi spre coastele Chinei. Aceasta a apreciat că întregul proiect va contribui la o dezvoltare sănătoasă și stabilă a relațiilor dintre cele două țări.

1176728486_0

Comisia Europeană recomandă României să exporte gaze

Exportul de gaze naturale dinspre România spre Ungaria va fi posibil din punct de vedere tehnic abia în 2-3 ani, deşi guvernul s-a angajat faţă de CE că va lua toate măsurile pentru ca producătorii locali să-şi poată vinde gazele şi pe alte pieţe până la finalul anului viitor. Angajamentul guvernului vine în contextul în care anul trecut 17% din consumul României de 14 miliarde de metri cubi de gaze a venit de la Gazprom, conform ZF.

china-imprumuta-ucrainei-aproape-4-miliarde-de-dolari-pentru-reducerea-dependentei-de-gaze-naturale_size9

Ucraina reduce cu 50% importurile de gaze ruseşti

Iuri Boiko, ministrul ucrainean al Energiei, susţine că Ucraina va reduce unilateral importurile de gaze ruseşti, cu 50% în 2012, iar fosta republică sovietică va consuma circa 27 de miliarde de metri cubi de gaz anul acesta. „Vom reduce achiziţiile de gaz la jumătate“, a adăugat el, citat de agenţia Interfax. Legat de faptul că Ucraina se află astfel în situaţia de a cumpăra mai puţin gaz rusesc decât a contractat, Boiko a spus: „Vom cumpăra atât gaz cât are nevoie economia noastră. Dacă partenerii noştri vor avea probleme, ar trebui să le rezolve în mod civilizat. Există chestiuni asupra cărora am convenit deja şi sunt chestiuni care nu au fost rezolvate încă“, a adăugat el. Ucraina importă circa 60% din gazele naturale de care are nevoie din Rusia.