9d6feda3dd94447d4e28418c282b5030

Europa a îmblânzit atomul

Europa are un statut privile­giat din punctual de vedere al folosirii energiei nucleare. Aici, dezvoltarea de reac­toare a găsit un teren propi­ce, datorita hotărârii statelor membre de a investi într-o energie curata, fără emisii de noxe. Fiecare stat membru are libertatea de a decide dacă să utilizeze sau nu energia nucleară. Acest tip de energie poate deţine un rol important în cadrul bilanţului energetic al Uniunii Europene. Cu toate acestea, se dovedeşte necesară continuarea abordării unor aspecte legate de siguranţa şi securi­tatea nucleară. Recunoscând importanţa acestor aspecte, Comisia Europeană a pro­pus constituirea unui Grup la nivel înalt, care să reunească la nivelul UE reprezentanţi ai autorităţilor naţionale de reglementare nucleară în vederea elaborării unei abordări comune şi a unor norme europene în dome­niul siguranţei şi securităţii nucleare. în conformitate cu dispoziţiile articolului 40 din Tratatul Euratom, Comisia Europeană are obligaţia de a publica periodic un pro­gram nuclear indicativ. In acest scop, comisia a prezentat o comunicare care trece în revistă investiţiile realizate în dome­niul energiei nucleare pe parcursul ultimilor zece ani şi descrie aspectele economice legate de generarea energiei nucleare, impactul acesteia asupra bilanţului ener­getic, precum şi condiţiile acceptării aces­teia de către societate. Finlanda şi Franţa au luat de curând decizia de a dezvolta această sursă energetică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>